CONDIȚII COMERCIALE ȘI DE CONFIDENȚIALITATE

PRESTATORUL

S.R.L. «FANTASTIC GROUP», IDNO: 1018600048736, adresa juridică: mun. Chișinău, str. Sucevița 22/3, Of. 23, e-mail info@rita-engleza.md, nr. telefon +373 78 28 62 62 (MD), +40 31 22 960 40 (EU) (denumită în continuare — Prestator).

INTRODUCERE

Orice informații prezentate pe site-ul gestionat de Prestator www.rita-engleza.md este destinată beneficiarilor/clienților Prestatorului (denumiți în continuare — Beneficiar).

Prezenta secțiune de «Condițiile comerciale și de confidențialitate» (în continuare Condiții), reglementează modul de utilizare și aplicare la cursurile on-line (denumite în continuare — Servicii), furnizate de către Prestator și facilitate prin intermediul platformei educaționale — www.rita-engleza.md (în continuare — Platformă).

TERMENI LEGALI

Prin contractarea Serviciilor și/sau înscrierea la cursurile on-line furnizate de Prestator, acceptați în mod expres și sunteți de acord să respectați Condițiile de mai jos.

Condițiile, împreună cu orice formulare necesară pentru aplicare la Servicii, reprezintă acordul/contractul dintre Prestator și Beneficiar în temeiul căruia dobândiți dreptul de utilizare temporară a unui cont aferent Serviciilor deschis pe Platformă (cabinet personal). Dreptul de utilizare temporară a contului aferent Serviciilor este facilitat/asigurat după achitarea contravalorii Serviciului corespunzător.

Pentru aceste motive, solicităm să citiți/studiați cu atenție Condițiile prezentate pe site și în cazul în care aveți careva întrebări nu ezitați să ne contactați.

În cazul în care Nu sunteți de acord cu Condițiile, vă exprimați refuzul de a încheia contractul cu Prestatorul și în consecință nu veți putea achiziționa și/sau beneficia de Serviciile Prestatorului.

Prestatorul își rezervă dreptul să actualizeze și modifice Condițiile, fără notificare prealabilă. Utilizarea continuă a Serviciului, după orice astfel de modificări, va constitui acordul Beneficiarului pentru astfel de modificări.

Încălcarea prevederilor Condițiilor va duce la încetarea furnizării Serviciilor și, respectiv, închiderea contului (cabinetului personal) Beneficiarului de pe Platformă.

DESCRIEREA SERVICIILOR ȘI UTILIZAREA ACESTORA

Prestatorul facilitează accesul Beneficiarului la cursuri on-line interactive materializate sub forma unor videoclipuri și/sau a unor cursuri interactive. Serviciile sunt realizate și furnizate la un nivel ridicat de profesionalism, conținutul acestora fiind creat de profesioniști in domeniu. Cu toate acestea, pentru evitarea oricăror interpretări sau dubii, Prestatorul nu poate fi în nici o situație considerat responsabil pentru rezultatele obținute sau pe care le-ați putea obține ca urmare a achiziționării Serviciilor.

În vederea achiziționării Serviciilor și accesării Platformei, urmează să întreprindeți câțiva pași:

a) faceți cunoștință cu informațiile prezentate pe site-ul www.rita-engleza.md;

b) faceți cunoștință cu pachetele de Servicii și alegeți Serviciul pe care doriți să-l achiziționați;

c) acceptași Condițiile din prezenta secțiune;

d) completați Formularul necesar pentru plasarea comenzii dumneavoastră (în continuare — Formular);

e) urmați instrucțiunile expediate la adresa de e-mail indicată de dumneavoastră la etapa completării Formularului;

f) alegeți una din modalitățile de plată a Serviciului indicate pe site-ul www.rita-engleza.md (numerar, card bancar, terminale de plată Qiwi sau RunPay, etc.);

g) după achitare, la adresa de e-mail indicată de dumneavoastră la etapa completării Formularului, primiți confirmarea achiziționării Serviciului și datele de acces (login și parolă) în cabinetul personal de pe Platformă.

Serviciile sunt accesibile oricărei persoane care a împlinit vârsta de 18 ani și care a achitat contravaloarea lor. Dumneavoastră, în calitate de Beneficiar, sunteți singurul responsabil de corectitudinea și acuratețea datelor furnizate la completarea Formularului, de faptul că aveți 18 ani împliniți și că aveți competențele/capacitățile necesare pentru încheierea contractului cu Prestatorul, având capacitate deplină de exercițiu, precum și de faptul că ați înțeles pe deplin drepturile și obligațiile dumneavoastră în relația cu Prestatorul. Astfel, Prestatorul nu va putea fi în nici o situație obligat să răspundă în legătură cu aspectele menționate supra.

La momentul completării Formularului (plasarea comenzii), în calitate de potențial Beneficiar, aveți obligația de a furniza date și informații complete, exacte, actuale și reale despre dumneavoastră, cum ar fi, dar fără a se limita la: nume și prenume, adresa de e-mail și numărul de telefon, pentru validarea contractului.

Pe toată durata de utilizare a Serviciului, Beneficiarul este singurul responsabil pentru activitățile derulate în cabinetul personal sau în legătură cu acesta. Fiecare Serviciu este acordat intuitu personae, fiecare cont de utilizator fiind unic și prin urmare, un Beneficiar nu poate cesiona drepturile și obligațiile contractuale asumate, în tot sau în parte, niciunei alte terțe persoane fizice sau juridice.

Beneficiarul își asumă obligația de a nu divulga datele de acces (login-ul și parola) la cabinetul său personal de pe Platformă, precum și obligația de a păstra aceste date în condiții de securitate, asigurând stricta lor confidențialitate astfel încât acestea să nu poată fi aflate de către terțe persoane. De asemenea, Beneficiarul are obligația de a înștiința imediat Prestatorul despre orice caz de utilizare neautorizată a datelor sale de acces la cabinetul personal de pe Platformă, ori despre orice situație în care este posibil acest lucru datorită faptului că aceste date au ajuns în orice mod la dispoziția unor terțe persoane.

Nerespectarea acestor obligații atrage răspunderea Beneficiarului pentru orice prejudiciu cauzat Prestatorului.

NOTĂ: Dreptul de acces al Beneficiarului la cabinetul său personal de pe Platformă (după achitarea Serviciilor), nu presupune și accesul instant al Beneficiarului la toate materialele cursului on-line pentru care s-a efectuat plata. Conținutul cursurilor on-line este divizat în sub-structuri (în continuare — Lecții), iar accesul la fiecare Lecție în parte este asigurat Beneficiarului conform graficului indicat pe site-ul www.rita-engleza.md la momentul procurării Serviciului corespunzător.

Mai mult, pentru unele Lecții este prevăzută și îndeplinirea de către Beneficiar a unor teme pentru acasă, respectiv, Lecțiile ulterioare ale cursurilor on-line devin accesibile Beneficiarului doar după îndeplinirea de către acesta a temelor.

DATELE CU CARACTER PERSONAL ȘI POLITICA DE SECURITATE

Prestatorul va colecta, procesa si/sau utiliza informațiile furnizate de dumneavoastră în scopul executării Serviciului.

Completarea formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiționată ca aceste date sa fie incluse în baza de date a Prestatorului și cu utilizarea și prelucrarea lor, afiliații și colaboratorii acestuia pentru desfășurarea activităților enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizori de servicii de marketing, servicii de plată / bancare, după cum urmează:

— Oferirea cursurilor de instruire online interactive a persoanelor fizice interesate în dobândirea de noi competențe;

— Oferirea cursurilor de instruire întreprinzătorilor și managerilor, care doresc sa-și îmbunătățească nivelul de pregătire;

— Înscrierea și participarea clientului la cursurile de dobândire a noilor competențe;

— Verificarea identității și facilitarea începerii, desfășurării, continuării sau încetării relației contractuale;

— Pentru crearea cabinetului personal al clientului pe Platformă;

— Emiterea de certificate în urma absolvirii cursurilor de dobândire a noilor competențe;

— Gestionării clienților și a serviciilor contractate;

— Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările clienților;

Vor fi prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: numele şi prenumele; telefon mobil; e-mail; telefon/fax.

Cu ajutorul Cookie-lor vor fi înregistrate următoarele date: forma anonimizata a adresei IP a calculatorului; data și ora accesării; numele paginii; ID sesiune; URL de referință (de la care ați venit pe pagina noastră Web); cantitatea de date transmise; produsul și informațiile versiunii Browser-ului folosit; sistemul de operare folosit de utilizator.

Beneficiarul î-și exprimă acordul ca Prestatorul să transmită datele sale cu caracter personal partenerilor săi întru executarea prezentului contract, dar nelimitându-se la acestea, inclusiv pentru: transmiterea mesajelor prin SMS, e-mail, apelarea telefonică, etc.

Conform prevederilor Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, Prestatorul garantează o protecție maximă a datelor personale ale Beneficiarului împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspândirii, precum și asupra altor acțiuni ilicite de natura sa aducă atingere drepturilor acestora.

Astfel, Prestatorul prelucrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Beneficiar.

Beneficiarul beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv, dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de inculcare a drepturilor sale.

Beneficiarul are dreptul de a solicita ștergerea totala sau parțială a datelor cu caracter personal cât și dezactivarea (ștergerea) contului de utilizator de pe Platformă. Beneficiarul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri expediată pe adresa electronică info@rita-engleza.md

Refuzul furnizării acestor date determina imposibilitatea onorarii Serviciului de către Prestator.

Noi utilizam instrumente și tehnici de securitate, dar și politici interne aplicabile angajaților pentru a proteja datele furnizate de dumneavoastră și care pot sau nu sa va identifice direct sau indirect.

Apăsând pe ”Sing Up / Înscrie-mă Acum / Plasează comanda”, sunteți de acord cu Termenii de utilizare și Politica de confidențialitate a companiei Fantastic Group SRL, cu sediul în mun. Chișinău, str. Sucevița 22/3, Of. 23. Sunteți de acord să primiți apeluri telefonice și mesaje SMS de la Fantastic Group SRL pentru actualizarea comenzii făcute și / sau în scopuri de marketing. Frecvența mesajelor depinde activitatea voastră. Puteți renunța în orice moment prin expedierea mesajului ”STOP”. În cazul dat vi se pot aplica tarife suplimentare pentru mesaje și date.

DREPTURI DE AUTOR ȘI PROPRIETATE ASUPRA CONȚINUTULUI

Întregul conținut al site-ului www.rita-engleza.md și al platformei educaționale www.rita-engleza.md, incluzând, dar fără a se limita la: logo-ul, texte, soft, sunete, documente de prezentare, fișiere video/audio, teste, articole, grafică, instrumente, orice fișiere, însemne, date, bază de date, know-how, traduceri și/sau orice parte a conținutului cursurilor on-line etc., nu poate fi modificat, copiat, distribuit, tipărit sau comercializat fără acordul scris al Prestatorului, acestea fiind proprietatea Prestatorului și protejate prin lege (drepturi de autor).

Beneficiarul are dreptul să utilizeze Serviciile cu respectarea drepturilor de autor asupra acestora. Utilizarea Serviciilor se realizează de către Beneficiar doar cu respectarea legilor aplicabile și a Condițiilor. Astfel, pentru evitarea oricărui dubiu, Beneficiarul declară ferm, în deplină cunoștință de cauză că NU va:

(a) publica, reproduce, reformula, multiplica, distribui, sau întreprinde alte acțiuni similare direct sau prin intermediul unei terțe părți, conținutul sau părți din conținutul Serviciilor, precum și a oricărei informații de pe site-ul www.rita-engleza.md și al platformei educaționale www.rita-engleza.md;

(b) utiliza Serviciile, precum și oricare informație de pe site-ul www.rita-engleza.md și de pe platforma educațională www.rita-engleza.md în alte scopuri decât pentru instruirea sa personală;

© permite altei persoane utilizarea conținutului Serviciilor prin accesarea cabinetului personal de pe Platformă sau acordarea direct ori indirect a accesului la acestea;

(d) dezactiva măsurile de securitate ce protejează conținutul Serviciilor, precum și conținutul de pe site-ul www.rita-engleza.md și de pe platforma educațională www.rita-engleza.md;

(e) șterge, elimina ori ascunde însemnele privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială ale Prestatorului din orice secțiune a site-ului www.rita-engleza.md și a platformei educaționale www.rita-engleza.md.

Prin urmare, Beneficiarul NU poate folosi, înstrăina, sustrage, copia, replica, sau întreprinde alte asemenea acțiuni cu privire la conținutul Serviciilor, conținutul site-ului www.rita-engleza.md și a platformei educaționale www.rita-engleza.md, sub sancțiunea (în mod cumulativ)

(a) a plății de daune interese Prestatorului pentru orice prejudiciu cauzat acesteia,

(b) pierderea dreptului de accesare a Platformei și de finalizare a cursului on-line achitat de Beneficiar, fără nici o despăgubire sau rambursare din partea Prestatorului.

În egală măsură, Beneficiarul va informa de îndată Prestatorul dacă are informații despre încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale Prestatorului asupra conținutului Serviciilor, conținutului site-ului www.rita-engleza.md și a platformei educaționale www.rita-engleza.md, și va furniza Prestatorului toate datele și informațiile pe care le deține în acest scop.

PLATA SERVICIILOR

Serviciile comandate de către Beneficiar prin completarea Formularului sunt furnizate contra cost, prețul acestora fiind afișat vizibil pe site-ul www.rita-engleza.md, pentru fiecare Serviciu în parte.

Prețul Serviciilor este ferm și nu poate fi negociat cu Prestatorul, Beneficiarul acceptând în mod irevocabil prețul acestora odată ce a comandat Serviciile. Ulterior completării Formularului de comandă, Beneficiarul va primi la adresa de e-mail indicată de acesta confirmarea de recepționare a comenzii, nota de plată și instrucțiunile privind modalitățile de plată a Serviciului corespunzător.

Beneficiarul poate plăti Serviciile prin metodele de plată afișate pe site-ul www.rita-engleza.md. După achitare, în termen de maxim 48 ore la adresa de e-mail indicată de dumneavoastră la etapa completării Formularului, primiți confirmarea achiziționării Serviciului și datele de acces (login și parolă) în cabinetul personal de pe Platformă.

Odată plata efectuată și accesul la Platformă acordat, vânzarea se consideră încheiată, prețul Serviciului nemaiputând fi restituit (cu excepțiile indicate în prezenta secțiune ” Condiţiile comerciale și de confidențialitate«), având în vedere tipul și natura Serviciilor.

Prețul Serviciilor furnizate de către Prestator poate fi modificat în orice moment, unilateral, cu excepția cazului în care Serviciul a fost deja achiziționat la prețul precedent modificării acestuia.

NOTĂ: Prestatorul furnizează și Servicii care prevăd un număr limitat de locuri (vezi pachetele de Servicii pe site-ul www.rita-engleza.md. În cazul în care Beneficiarul a achiziționat careva Servicii pentru care se constată imposibilitatea furnizării acestora din motive de suprasolicitare, Prestatorul se obligă ca în termen de 3 zile lucrătoare din data constatării imposibilității de furnizare a Serviciului să restituie Beneficiarului integral sumele încasate.

REZERVAREA UNUI LOC LA CURS ONLINE

Pentru a rezerva un loc la un curs online de pe rita-engleza.md, clientul achită o sumă de 25 EURO. Această sumă reprezintă o taxă de rezervare a locului la curs și va fi transformată în avans la momentul când cursul va fi lansat și clientul își va confirma participarea la el, iar avansul va fi scăzut din prețul cursului.

Exemplu: dacă cursul are prețul de 248 EURO și clientul achită taxa de rezervare de 25 EURO, după lansarea cursului și după confirmarea participării la curs – clientul va achita doar diferența de 223 EURO.

RENUNȚAREA LA SERVICII

Beneficiarul are dreptul de a solicita restituirea contravalorii Serviciilor comandate și achitate, iar Furnizorul se obligă să restituie integral sumele încasate, numai în situația în care nu a început executarea și livrarea Serviciilor contractate (prin activarea cabinetului personal al Beneficiarului pe Platformă), sau într-un termen de cel mult 14 zile calendaristice din data facilitării pentru Beneficiar a accesului la cabinetul personal de pe Platformă.

Serviciile furnizate reprezintă servicii de certificare în urma unor procese de evaluare a cunoștințelor. Rezultatele evaluărilor nu pot fi contestate. La finalizarea cursurilor on-line, Prestatorul va elibera fiecărui Beneficiar un certificat corespunzător.

DURATA DREPTULUI DE UTILIZARE A SERVICIILOR

De la momentul achitării plății Serviciului și primirii accesului la cabinetul personal, Beneficiarul are dreptul de acces la toate materialele cursului on-line corespunzător pachetului de Servicii selectat.

Dreptul de acces la materialele cursului sunt limitate pentru o perioadă prestabilită (de la 1 și până la 2 luni), în dependență de pachetul de Servicii selectat de către Beneficiar. Perioada dreptului de acces, precum și gama de servicii la care va avea acces Beneficiarul, este indicată în descrierea fiecărui Serviciu în parte pe site-ul www.rita-engleza.md.

GARANȚIA SERVICIILOR

Serviciile furnizate de Prestator au fost dezvoltate și sunt furnizate cu un grad ridicat de profesionalism. Cu toate acestea, Prestatorul nu își asumă, și nici o clauză din prezenta secțiune de «Condiţiile comerciale și de confidențialitate», nu reprezintă și nici nu pot fi interpretate ca reprezentând garanții pentru Beneficiar, în sensul că acesta asimilează, înțelege, îi este sau nu util Serviciul. De asemenea, Beneficiarul este singurul responsabil cu privire la capacitatea, posibilitățile și modul de utilizare de către acesta sau disponibilitatea de a accesa și folosi Serviciile, fără ca Prestatorul să răspundă pentru probleme de software și/sau hardware, inabilitatea Beneficiarului de a accesa cabinetul personal sau pentru orice tip de incompatibilitate, dacă acestea nu sunt datorate culpei Prestatorului.

DISPOZIȚII FINALE

Acceptarea condițiilor din prezenta secțiune echivalează cu semnarea unui contract de prestare a Serviciilor, încheiat între Beneficiar și Prestator.

Prestatorul, în scopul informării dumneavoastră, precum și pentru a vă oferi un eventual suport și/sau servicii similare, vă poate transmite, cu consimțământul prealabil, la adresa de e-mail indicată în Formular notificări, adrese, informații promoționale, după cum consideră oportun Prestatorul.

Ne rezervam dreptul de a modifica sau elimina la libera alegere informațiile Condiţiilor comerciale și de confidențialitate. Veți găsi de fiecare dată ultima varianta a acestor Condiții la aceasta adresă împreună cu data ultimei modificări.

În măsura în care întâmpinați orice nereguli cu privire la accesul și/sau funcționarea Platformei, aveți dreptul de a reclama acest lucru Prestatorului. În acest scop puteți folosi orice date de contact ale Prestatorului indicate pe site-ul www.rita-engleza.md

«Condițiile comerciale și de confidențialitate» din prezenta secțiune se află sub incidența prevederilor legislației în vigoare din Republica Moldova. Orice alte drepturi care nu au fost exprimate în prezenta secțiune sunt aplicabile prin legislația în vigoare a Republicii Moldova.